TPVL đã và đang có bước phát triển đáng kể về mọi mặt, từng bước xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh. Thế nhưng, để đô thị Vĩnh Long trở nên sạch, đẹp, văn minh hơn thì vấn đề giải quyết rác đô thị cần phải được các ngành chức năng quan tâm nhiều hơn.

Công nhân Công ty công trình công cộng thu gom rác thải xung quanh khu vực chợ. Ảnh minh họa

Mỗi ngày, thành phố Vĩnh Long có khoảng 75 tấn rác thải sinh họat được thu gom đưa vào bãi rác tập trung xử lý. Thế nhưng, số lượng này chỉ mới chiếm khoảng 75% so với lượng rác thải thực tế trên địa bàn thành phố. Ngoài số lượng rác mà Công ty Công trình công cộng thu gom, mỗi ngày, thành phố Vĩnh Long vẫn còn ít nhất 25 tấn rác thải trực tiếp ra môi trường chủ yếu là các sông, rạch – đây là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.

Theo kết quả quan trắc môi trường nước ở các sông rạch vùng ven và trong nội ô TP do Sở Tài nguyên -Môi trường thực hiện, chất lượng nước ngày càng bị ô nhiễm, trong đó chỉ tiêu hàm lượng chất sắt, chất hữu cơ, Nitơ và amoniac đều vượt nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *