Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã rà soát được hơn 15.900 người trong số hơn 16.400 người được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Kết quả cho thấy có hơn 15.800 người hiện đang hưởng đúng chế độ, chiếm tỷ lệ trên 99%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *