Tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày càng diễn biến phức tạp. Các cấp, các ngành đã chủ động, quyết tâm đấu tranh, phòng chống; triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi ma túy trên địa bàn. Trong đó nổi bật là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *