Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề và giải quyết việc làm, quý II tỉnh Vĩnh Long phấn đấu tuyển sinh dạy nghề cho 11.140 lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *