Là 1 trong 20 xã, thị trấn của huyện Vũng Liêm, Quới An có hệ thống hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh, với 70% dân số sống bằng nông nghiệp. Thế nhưng với quyết tâm về đích nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã tập trung ồn sức thực hiện và hoàn thiện 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Người dân cảm nhận rõ nhất sự đổi mới từng ngày trên chính quê hương mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *