Cây xanh góp phần tạo nên diện mạo cho đô thị. Ở thành phố Vĩnh Long, hiện đang vào mùa mưa nên việc quản lý cây xanh như thế nào để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh sự cố đổ ngã được xem là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị quản lý hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *