Năm 2017 là năm ngành y tế Vĩnh Long huy động sức mạnh tổng hợp tập trung  đổi mới toàn diện về chuyên môn và chất lượng điều trị phục vụ tốt công tác chăm sóc ,bảo vệ sức khỏe nhân dân .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *