Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã Trao quyết  định chủ trương đầu tư, trao giấy chứng nhận đăng ký  đầu tư, và ký  kết biên bản ghi nhớ đầu tư cho 32 dự án. Trong đó có 11 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư , với tổng số vốn đăng ký trên 3.144 tỷ đồng. Sau Hội nghị này, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư triển khai các dự án. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *