Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo văn kiện BCH Tung ương khóa XII trình ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và bổ sung nội dung xây dựng Đảng về mặt cán bộ. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Truyền hình Vĩnh Long có mặt tại Đại hội PV ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *