Cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã trong tỉnh Vĩnh Long hiện đang tiến hành thống kê để nắm số liệu công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội theo tinh thần Nghị định 14 của  Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *