Sau 35 năm giải phóng, bộ mặt xã anh hùng Phước Hậu của huyện Long Hồ không ngừng thay đổi. Kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hệ thống thủy lợi – giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế gia đình, đời sống được nâng lên rõ rệt.

Để khai thác và phát huy lợi thế về đất đai trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ và chính quyền xã Phước Hậu đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng đê bao thuỷ lợi kết hợp với giao thông nông thôn. Chỉ tính riêng trong năm 2009, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng tuyến đường nhựa dài gần 3 km nối liền ấp Thạnh Lợi C với Phước lợi B.

Thuỷ lợi khép kín, giao thông thuận tiện, người dân chủ động được nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cho các vùng chuyên canh màu, từ đó cuộc sống ngày càng khấm khá. Đến nay, xã Phước Hậu có hơn 99% hộ dân sử dụng điện, hơn 76% hộ dân sử dụng nước máy, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 6,3%.

Việc huy động sức dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở Phước Hậu đạt được sự đồng thuận cao là do Đảng bộ xã đề ra chủ trương, nghị quyết hợp lòng dân; chính quyền địa phương xây dựng chương trình hành động sát với thực tế và các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng.

Tính trong 5 năm gần đây, ngoài nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, toàn xã đã vận động nhân dân đóng góp gần 8 tỉ đồng xây dựng nhiều công trình thuỷ lợi kết hợp giao thông nông thôn. Nhờ vậy, đến nay 100% diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã đã khép kín thuỷ lợi, đường giao thông liên ấp cơ bản được đan hoá, đảm bảo xe hai bánh đi lại dễ dàng trong cả hai mùa mưa, nắng.

Cùng với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, phát huy truyền thống của một xã anh hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hậu đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho nông hộ, tích cực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *