Xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình trước đây là xã thuần nông. Những năm gần đây, để thực hiện tốt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên,  địa phương đã phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt  công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đồng thời vận động người dân chuyển đổi cơ cấu ngành nghề. Nhờ vậy đến nay xã đã thực hiện khá tốt tiêu chí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *