Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”. Hưởng ứng Chiến dịch này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Vĩnh Long  tổ chức nhiều hoạt động góp phần tăng cường quản lý, sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất nhải nhựa trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *