Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ 4- Vĩnh Long năm 2019 với chủ đề “Phát triển bền vững nông nghiệp- nông dân- nông thôn Việt Nam” được tổ chức từ ngày 13- 19/12/2019, tại đường Võ Văn Kiệt (Phường 9- TP Vĩnh Long).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *