Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01 tháng 7, cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long sẽ ra quân thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *