Đánh giá về kết quả bước đầu thực hiện Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phóng viên THVL có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Phúc Lợi, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *