Thực hiện Nghị  quyết  đại hội Đảng bộ  tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10  và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Vĩnh Long lần thứ 11, thời gian qua Thành phố Vĩnh Long đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện các tiêu chí xây dựng Thành phố Vĩnh Long trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *