Gần đây, do thời tiết nắng nóng và khô hạn nên tạo điều kiện thuận lợi cho sâu xanh da láng gây hại mạnh trên rau màu. Chúng có khả năng gia tăng nhanh mật số, nếu không chủ động phòng trừ có thể gây thiệt hại nặng đến năng suất rau màu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *