Theo Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện thì cách làm này đã gây ra tình trạng khoai lang chết dây nhiều và tạo nhiều hệ quả khó lường khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *