Kinh doanh hóa chất là một trong những ngành kinh doanh có điều kiện. Không chỉ phải đảm bảo môi trường mà cần tuân thủ nghiêm ngặt  các quy định trong đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *