Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó có nhóm nhiệm vụ giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *