Thời gian qua, cùng với việc tích cực tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn tích cực cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, phong trào hiến đất xây dựng các công trình thủy  lợi gắn kết với giao thông nông thôn của người cao tuổi huyện Trà Ôn là một điển hình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *