Vai trò của tổ chức Đảng tại địa phương là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự thành công của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường củng cố, phát huy vai trò chi bộ, phân công cụ thể từng cấp ủy phụ trách chỉ đạo ấp, tuyên truyền vận động người dân ý thức chung sức xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *