Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc. Thực hiện quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị, 5 năm qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện vai trò trung tâm trong triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện trên các lĩnh vực đời sống của xã hội, góp phần phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *