Ở mỗi thời kỳ cách mạng, công tác dân vận được kế thừa, đổi mới theo những hình thức khác nhau nhưng suy cho cùng tất cả đều dựa vào phương châm “lấy dân làm gốc”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *