Trong kế hoạch bố trí dân cư vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu bố trí ổn định nơi ở cho 2.200 hộ vùng thiên tai, biến đổi khí hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *