Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn Vĩnh Long đã có nhiều khởi sắc. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.Trong đó, có sự tham gia tích cực của các đoàn thể như: Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *