Kể từ hôm qua 1/4, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long đã chính thức đi vào hoạt động. , phóng viên Đài đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công về hoạt động của Trung tâm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *