Trong năm học 2017-2018 này, ngành GD ĐT tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho việc triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình này hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *