Sáng nay, ông Trần Hoàng Tựu, phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn khảo sát đến kiểm tra thực tế ở một số xã bị ảnh hưởng hạn mặn vừa qua ở huyện Vũng Liêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *