Trong buổi tiếp xúc, cử tri của 3 xã: Tích Thiện, Thiện Mỹ và Vĩnh Xuân tập trung kiến nghị Quốc hội tiếp tục có nhiều chính sách trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Quốc hội, Chính phủ cần đặc biệt quan tâm có chính sách giữ ổn định giá vật tư nông nghiệp, giải quyết ổn định đầu ra cho hàng hóa nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *