Chiều ngày 2/8, ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các đại biểu HĐND tỉnh đến tiếp xúc với cử tri phường 3 – TP Vĩnh Long để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 9. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *