Kết thúc năm 2013 với nhiều khó khăn, bất lợi, nhất là đầu ra hàng hóa nông sản chưa ổn định…Thế nhưng với sự phấn đấu của ngành nông nghiệp và sự nỗ lực, quyết tâm của bà con nông dân nên giá trị sản xuất của toàn ngành vẫn tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn, đảm bảo an sinh  xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *