Trong báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và những nhiệm vụ giải pháp năm 2019 được trình bày tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9 đang diễn ra, một trong những kết quả đáng phấn khởi là sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục vượt khó tăng trưởng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *