Mặc dù năm qua ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều rủi ro của thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thế nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn luôn đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Long đã tăng trưởng trở lại, đời sống nông dân nhiều khởi sắc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *