Từ đầu năm đến nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã gieo trồng được hơn 23.320 ha rau màu, trong đó diện tích màu được trồng trên chân đất ruộng chiếm hơn 10.420 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *