Từ đầu năm đến nay, bà con nông dân Vĩnh Long đã gieo trồng được hơn 31.500ha rau màu, trong đó diện tích màutrên chân đất ruộng hơn 18.000 ha, chiếm gần 60% diện tích xuống giống, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *