Hưởng ứng cuộc vận động “ Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *