Tình hình sâu đục củ gây hại trên khoai lang ngày càng nghiêm trọng hơn đã khiến nông dân vùng chuyên canh khoai lang ở Vĩnh Long vô cùng lo lắng. Nông dân đang trông chờ vào các nhà khoa học sớm đưa ra giải pháp phòng, trị hiệu quả, để có thể an tâm sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *