Do độ mặn liên tục ở mức cao nên không thể mở cống ngăn mặn, trong khi hiện nay phần lớn lượng nước dự trữ trên các kênh nội đồng ở huyện Trà Ôn đang trong tình trạng khô cạn, gây khó cho việc sản xuất nông nghiệp của người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *