Cứ vào tháng 10 âm lịch hàng năm, các nhà vườn ở làng mai vàng Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ lại tập trung chăm sóc, bón phân để mai nở đúng Tết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *