Năm nay, mặc dù ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, nhưng nông dân trồng màu xã Long Mỹ, huyện Mang Thít rất phấn khởi vì vụ màu bán được giá, bà con thu được lợi nhuận khá cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *