Huyện Vũng Liêm là địa phương có diện tích trồng lác lớn của tỉnh,  và nhiều hộ dân của địa phương này đã có thu nhập ổn định từ cây  lác . Hiện lác đang vào vụ thu hoạch,  người dân phấn khởi vì giá năm nay cao, dễ tiệu thụ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *