Đến vùng chuyên canh khoai lang Bình Tân lúc này, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh nông dân xuống giống vụ khoai mới. Đây được xem là vụ khoai chính và cũng được ngành chuyên môn dự đoán diện tích sẽ tăng mạnh so với những vụ khoai trước, vì khoai lang đang có giá cao. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *