Cơn mưa lớn trái mùa chiều tối qua đã gây bất an cho nông dân trồng rau màu ở tỉnh Vĩnh Long. Tại vùng chuyên canh rau màu lớn nhất của huyện Long Hồ, hợp tác xã sản xuất rau an toàn Phước Hậu cũng bị ảnh hưởng ngập cục bộ khoảng 30% diện tích  rau màu của hợp tác xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *