Hiện nay, cả vùng ĐBSCL đang gồng mình ứng phó tình trạng nước mặn xâm nhập kéo dài và sâu vào đất liền, có nơi lên đến trăm km. Nhờ làm tốt công tác dự báo, chủ động phòng chống nên thiệt hại thấp hơn so với 4 năm trước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *