Từ năm 2000, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” trên phạm vi cả nước và quyết định lấy ngày 17-10 hàng năm là “Ngày Vì người nghèo”. Ở tỉnh Vĩnh Long, hưởng ứng cuộc vận động này, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp vào quỹ vì người nghèo, góp phần cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *