Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực tham gia đóng góp bằng nhiều hình thức thiết thực, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nổi bật là vận động Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, mang lại niềm vui và động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *