Kế thừa và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, phụ nữ Vĩnh Long không ngừng phấn đấu, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *