Nhờ tổ chức tốt công tác tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ nên cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ của tỉnh Vĩnh Long được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên sau một tuần ra quân, tại một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra nhiều vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *